• Termín konání akce
    Kemp robotiky Campo Arduino se koná vždy od pondělí do pátku v termínech 13. – 17. 7. 2020 v Domažlicích, 20. 7. – 24. 7. 2020 v Klatovech a 10. – 14. 8. 2019 a 17. – 21. 8. 2020 na půdě katedry kybernetiky FAV ZČU v nové budově FAV v areálu ZČU Zelený trojúhelník na Borech (přesná adresa budovy je Technická 2967/8, Plzeň).
  • Časový rozvrh
    Kemp bude probíhat denně od 7:30 do 16:30 h. Součástí bude přestávka na oběd. Stravování bude poskytnuto zdarma a to formou celodenní pitný režim, svačina, oběd, svačina.
  • Plán aktivit
    V pondělí se všichni sejdeme před budovou v 7:30 h. První den se účastníci rozdělí do dvojic. Poté proběhne první hromadné seznámení s platformou Arduino a možnostmi stavby robotů. Během celého týdne bude probíhat řada soutěží. Finální soutěže proběhnou poslední den odpoledne, kdy bude soustředění přístupné pro hosty – např. rodiče účastníků. Poté bude kemp slavnostně zakončen, vyhodnoceny soutěže a předány ceny.
    V ostatních místech bude průběh podobný, místa srazu oznámíme.