• Termín konání akce
    Kybernetické letní soustředění Campo Arduino se koná v termínu 14.-18.8.2017 (pondělí až pátek) na půdě Katedry kybernetiky FAV ZČU v nové budově FAV v areálu ZČU Zelený trojúhelník na Borech. Následující údaje jsou předběžné a vyjadřují plán, který může doznat změn, například i na základě požadavků účastníků.
  • Časový rozvrh
    Soustředění bude probíhat denně od 9 do 15 h. Součástí bude přestávka na oběd. Obědy budou poskytnuty od externího dodavatele. Je třeba počítat s tím, že strava není dotována – obědy si každý platí sám. Pitný režim nebudeme hromadně zajišťovat, případné svačinky si účastníci donesou sami.
  • Plán aktivit
    V pondělí 14.8.2017 se všichni sejdeme na nádvoří budovy FAV v 9 h. První den se účastníci rozdělí do skupin. Poté proběhne první hromadné seznámení s platformou Arduino a možnostmi stavby robotů. Během celého týdne bude probíhat řada soutěží. Finální soutěže proběhnou poslední den odpoledne, kdy bude soustředění přístupné pro hosty – např. rodiče účastníků. Poté bude soustředění zakončeno a vyhodnoceny soutěže.