O nás

  • Chceš si postavit jednoduchého robota a naučit ho plnit jednoduché úkoly?
  • Chceš si vyzkoušet, jak robot může reagovat na signály z různých čidel?
  • Chceš strávit pár dní v dobré partě (nejen robotů)?

Sedmý ročník kybernetického letního soustředění Campo Arduino je pořádán jako Kemp Robotiky v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356 ve spolupráci Plzeňského kraje a katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Kemp se opět uskuteční na půdě Katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, na Gymnáziu J. Š. Baara v Domažlicích a na SPŠ v Klatovech. Cíl soustředění lze nejlépe přiblížit parafrází známého citátu Jana Amose Komenského „Kybernetika hrou“. Jak již název napovídá, předmětem bude „hraní si“ s jednoduchými roboty, založenými na platformě Arduino. Přestože cílovou skupinou jsou především studenti středních škol a druhého stupně základních škol, zúčastnit se může v podstatě kdokoli.

Pro koho je soustředění určeno?

Kybernetické letní soustředění je určeno pro všechny, kteří si chtějí týden hrát s jednoduchými roboty, sestavovat je a pak programovat, pro všechny, kteří se chtějí seznámit s platformou Arduino.

Soustředění je určeno především pro studenty středních škol a druhého stupně základních škol. Jednoduché roboty ovládané platformou Arduino tvoří most mezi dětskými hračkami a prací v různých průmyslových odvětvích. Moderní hračky jsou stále více komplikované a mají stále více funkcí, mluvíme-li tedy o mechanických, či mechanicko-elektrických hračkách.

Postavit si však robota z pěkné stavebnice a zkoušet ho programovat je věc jiná. Určitý krok tímto směrem jsou například roboty Lego NXT a podobné, které se již dají programovat. Jsou však většinou omezeny na konrétní sady součástek (kostiček apod.) a mají několik senzorů, které jsou v krabici s robotem. Platforma Arduino umožňuje velmi jednoduchým způsobem postavit originálního robota podle svých požadavků a použít pouze ty díly (senzory, motorky apod.), které pro něj jsou třeba.

Program soustředění a výběr stavebnic je nastaven tak, aby si všichni mohli pohrát s jednoduchými roboty, vyzkoušet si principy jejich ovládání a vyřešit jednoduché úlohy například pohybu robota v bludišti. Během soustředění probíhá řada různých soutěží.