Přihláška pro rok 2017 : CampoArduino2017-prihlaska.

Pokud se hlásíte s kamarádem nebo kamarádkou, uveďte jeho nebo její jméno, pokud s ním nebo s ní chcete být ve dvojici. Důležitá část přihlášky je podpis, kterým souhlasíte s tím, že fotografie a videa vzniklé během letní školy budou použity pro další propagaci příštích ročníků i katedry samotné. Proto musí přihlášku odevzdat všichni účastníci. Přihlášku můžete zaslat předběžně elektronicky, ale pro administrativní potřeby budeme v každém případě potřebovat podepsaný originál. Podepsanou přihlášku v listinné podobě pošlete na adresu katedry (viz kontakty), případně osobně organizátorům.

Předběžný termín pro odevzdání přihlášek účastníků bude čtvrtek 15.6.2017. Kapacita je bohužel omezena. V případě potřeby si vyhrazujeme právo provést výběr a některé přihlášky zamítnout. Pro potřeby organizačních záležitostí prosíme u účastníků do 18 let na kontakt i (nebo především) na někoho z rodičů.

V letošním roce bude opět pouze jedna varianta stavebnic. O tom, zda to bude některá z minulých (Tank, Zumo nebo mBot) nebo nějaká nová, bude teprve rozhodnuto. Rozdělení do dvojic a proběhne první den letní školy.

POZOR! Oproti předešlým ročníkům jsme nuceni vybírat účastnický poplatek, pravděpodobně  ve výši 500,- Kč, ale cena bude ještě upřesněna podle možností získat grantový příspěvek, tak, abychom byli schopni pokrýt veškeré náklady spojené s organizací tábora, nákup robotických stavebnic apod.

Podmínky účasti

 • Cílová skupina
  Cílovou skupinu tvoří studenti středních škol a druhého stupně základních škol, tedy účastníci, kteří v době konání akce nejméně dovrší 5. ročník ZŠ, případně primu 8-letého gymnázia, nejvíce dovrší 4. ročník střední školy (poslední ročník víceletého gymnázia).
  Pro účastníky zorganizujeme hromadnou návštěvu menzy za účelem oběda. Bude možnost si vybrat ze dvou jídel a jídla si budou účastníci platit ze svého. Je třeba počítat s tím, že účastníci nejsou studenty ani zaměstnanci ZČU a platí tedy plnou cenu oběda (samotné jídlo se pohybuje mezi 60-90 Kč), takže je třeba s touto částkou počítat. Doporučujeme teplé jídlo z menzy, která splňuje stejná kritéria jako jiné školní jídelny. Pitný režim nebude hromadně organizován (každé dítě má jiné preference), dejte proto každý den dětem láhev s pitím. Jako základní stavební prvky budou využity součástky a stavebnice, zakoupené z grantových prostředků.
  Vyrobené modely robotů jsou použity ve výuce a například prezentovány na akci Dny vědy a techniky ve stanu katedry kybernetiky. Účastníci se mohou sami podílet na této akci a prezentovat svoji práci. Uvažujeme o dlouhodobější spolupráci především se školami, které o to budou mít zájem (odpolední kroužek několikrát za pololetí).
 • Ostatní účastníci
  Protože si myslíme, že hrát si lze v každém věku, nechceme nijak jinak omezovat účast na soustředění. Je třeba však dodržet základní podmínky, například nemůžeme dávat pozor na mladší, méně samostatné děti, ty by musely přijít s doprovodem. Horní hranice věku není omezena vůbec. V tomto případě však budeme vybírat účastnický poplatek, který bude stanoven individuálně a který bude sloužit k pokrytí nejnutnějších nákladů spojených s organizací soustředění.
 • Hardwarová výzva a výzva „vlastní robot“
  Momentálně pozastavujeme nabídku výzvy hardwarové (stavba složitějšího robota) a výzvy vlastní robot. Vzhledem k velkému zájmu a vysokému počtu účastníků je možno soustředění lektorsky zajistit pouze s jedním hromadným typem stavebnice pro všechny. Zvažujeme však vyšší úroveň soustředění pro opakované (především vícekrát) a velmi zdatné účastníky. To by probíhalo jako druhý běh a pravděpodobně na platformě Raspberry Pi, pracovní název Campo Lampone. V případě zájmu o tento druhý běh nám dejte vědět.
 • Upozornění
  Budeme se snažit vyhovět všem zájemcům, ovšem v rámci našich možností. Může se stát, že nebudeme moci automaticky přijmout všechny zájemce.

Jakékoli dotazy nebo připomínky posílejte prosím na naši e-mailovou adresu

campardu@kky.zcu.cz