Přihláška pro rok 2019:

formát Word: CampoArduino2019-prihlaska

formát PDF: CampoArduino2019-prihlaska

Přihláška je jednotná pro všechny čtyři termíny. Prosím označte křížkem, na který termín a místo se hlásíte. Kontaktní údaje uvádějte na sebe, pokud je vám více než 18, u mladších účastníků uvádějte kontakt na zákonného zástupce. Součástí přihlášky je souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR. Prosím vyberte správný souhlas, souhlas pro dítě vyplňuje do 16 let jeho věku zákonný zástupce, starší účastníci si vyplňují souhlas sami. Pokud se hlásíte s kamarádem nebo kamarádkou, uveďte jeho nebo její jméno, pokud s ním nebo s ní chcete být ve dvojici. Přihlášku i souhlas můžete zaslat předběžně elektronicky, ale pro administrativní potřeby budeme v každém případě potřebovat podepsaný originál. Podepsanou přihlášku odešlete elektronicky na naši e-mailovou adresu (campardu@kky.zcu.cz). Přihlášku v listinné podobě stačí dodat první den soustředění, ale můžete ji samozřejmě poslat na adresu katedry (viz kontakty), případně osobně organizátorům. Pro potřeby organizačních záležitostí prosíme o uvedení kontaktních údajů. U účastníků do 18 let uvádějte (i s ohledem na nařízení o ochraně osobních údajů) kontakt na zákonného zástupce.

Kapacita v termínu od 26. 8. je plná již od poloviny dubna. Na zbylé termíny prodlužujeme termín přihlášek do úterý 25. 6. 2019. Zatímco plzeňské a domažlické campo je dobře obsazeno, v Klatovech je zájem minimální a není naplněna minimální kapacita pro dotaci z projektu Plzeňského kraje. Pokud víte o někom z Klatovska, kdo by mohl mít zájem, dejte mu, prosím, vědět.

V letošním roce budou podobné stavebnice jako loni. Pro nové účastníky mBot a pro zkušené (více účastí, ale také dle věku a zkušeností) mBot Ranger. Rozdělení do dvojic proběhne první den letní školy, bereme v úvahu informace uvedené v přihláškách.

Účastnický poplatek letos opět nevybíráme díky grantové podpoře, kterou se podařilo získat Plzeňskému kraji, s nímž jsme se pro pořádání kempu spojili. Tato podpora platí pro účastníky z cílové skupiny (min. ukončená 5. třída ZŠ, max. ukončený 4. ročník střední školy nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia) a při práci ve dvojici s jiným účastníkem. Pro ostatní případy (starší či mladší účastníci, účastníci s doprovodem) se může stát, že z důvodu maximálního využití kapacity a vzhledem k velkému zájmu budeme (neradi) muset účast omezit. V případě zájmu nám v takovém případě napište, poradíme se s Plzeňským krajem, jak to nejlépe zorganizovat. Více informací podáme po uzavření přihlášek.

Podmínky účasti

 • Cílová skupina
  Cílovou skupinu tvoří studenti středních škol a druhého stupně základních škol, tedy účastníci, kteří v době konání akce nejméně dovrší 5. ročník ZŠ, případně primu 8-letého gymnázia, nejvíce dovrší 4. ročník střední školy (poslední ročník víceletého gymnázia).
  Pro účastníky zorganizujeme hromadnou návštěvu menzy za účelem oběda, svačinky a pitný režim budeme distribuovat v průběhu akce. V menze bude možnost si vybrat ze dvou jídel. Doporučujeme teplé jídlo z menzy, která splňuje stejná kritéria jako jiné školní jídelny. Jako základní stavební prvky budou využity součástky a stavebnice, zakoupené z grantových prostředků.
  Vyrobené modely robotů jsou použity ve výuce a například prezentovány na akci Dny vědy a techniky ve stanu katedry kybernetiky. Účastníci se mohou sami podílet na této akci a prezentovat svoji práci. Uvažujeme o dlouhodobější spolupráci především se školami, které o to budou mít zájem (odpolední kroužek několikrát za pololetí).
 • Ostatní účastníci
  Protože si myslíme, že hrát si lze v každém věku, neradi omezujeme účast na soustředění. V letošním roce jsme omezeni pravidly grantové podpory. Každou žádost, která bude mimo uvedenou cílovou skupinu, budeme posuzovat individuálně v rámci možností spolupořadatelství s Plzeňským krajem.
 • Hardwarová výzva a výzva „vlastní robot“
  Momentálně pozastavujeme nabídku výzvy hardwarové (stavba složitějšího robota) a výzvy vlastní robot. Vzhledem k velkému zájmu a vysokému počtu účastníků je možno soustředění lektorsky zajistit pouze s jedním hromadným typem stavebnice pro všechny. Opět však (druhým rokem) budeme pořádat vyšší úroveň soustředění pro opakované (především vícekrát) a velmi zdatné účastníky. To bude probíhat jako druhý běh (ale o týden dříve) a bude založené na platformě Raspberry Pi, název soustředění je Campo Lampone. V případě zájmu o Campo Lampone nám dejte vědět, případně sledujte stránky campolampone.zcu.cz.
 • Upozornění
  Budeme se snažit vyhovět všem zájemcům, ovšem v rámci našich možností. Může se stát, že nebudeme moci automaticky přijmout všechny zájemce.

Jakékoli dotazy nebo připomínky posílejte prosím na naši e-mailovou adresu

campardu@kky.zcu.cz