Přihláška pro rok 2019 bude dostupná v dohledné době, nejpozději koncem ledna 2019.

Přihláška pro Plzeň (ZČU) 20.-24.8.2018: CA2018-prihlaska, případně ve formátu PDF: CA2018-prihlaska

Přihláška pro Klatovy 9.-13.7.2018: CA2018-prihlaska-KT, případně ve formátu PDF: CA2018-prihlaska-KT

Přihláška pro Domažlice 30.7.-3.8.2018: CA2018-prihlaska-DO, případně ve formátu PDF: CA2018-prihlaska-DO.

Pokud se hlásíte s kamarádem nebo kamarádkou, uveďte jeho nebo její jméno, pokud s ním nebo s ní chcete být ve dvojici. Důležitá část přihlášky je podpis, kterým souhlasíte s tím, že fotografie a videa vzniklé během letní školy budou použity pro další propagaci příštích ročníků i katedry samotné. Proto musí přihlášku odevzdat všichni účastníci. Přihlášku můžete zaslat předběžně elektronicky, ale pro administrativní potřeby budeme v každém případě potřebovat podepsaný originál. Podepsanou přihlášku odešlete elektronicky na naši e-mailovou adresu (campardu@kky.zcu.cz). Přihlášku v listinné podobě stačí dodat první den soustředění, ale můžete ji samozřejmě poslat na adresu katedry (viz kontakty), případně osobně organizátorům.

Předběžný termín pro odevzdání přihlášek účastníků bude pátek 15.6.2018 nebo při naplnění kapacity. Kapacita je bohužel omezena a lze letos očekávat, že dojde k jejímu naplnění výrazně dříve, než v uvedeném termínu. Na druhou stranu otevíráme pobočky v jiných termínech v Klatovech a Domažlicích, kde naplnění kapacity nepředpokládáme. V případě potřeby si vyhrazujeme právo provést výběr a některé přihlášky zamítnout. Pro potřeby organizačních záležitostí prosíme o uvedení kontaktních údajů. U účastníků do 18 let uvádějte (i s ohledem na nařízení o ochraně osobních údajů) kontakt na zákonného zástupce.

V letošním roce bude opět pouze jedna varianta stavebnic. O tom, zda to bude některá z minulých (Tank, Zumo nebo mBot) nebo nějaká nová, bude teprve rozhodnuto. Rozdělení do dvojic proběhne první den letní školy, bereme v úvahu informace uvedené v přihláškách.

Účastnický poplatek letos nevybíráme díky grantové podpoře, kterou se podařilo získat Plzeňskému kraji, s nímž jsme se pro letošek pro pořádání kempu spojili. Tato podpora platí pro účastníky z cílové skupiny (min. ukončená 5. třída ZŠ, max. ukončený 4. ročník střední školy nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia) a při práci ve dvojici s jiným účastníkem. Pro ostatní případy (starší či mladší účastníci, účastníci s doprovodem) se může stát, že z důvodu maximálního využití kapacity a vzhledem k velkému zájmu budeme (neradi) muset účast omezit. V případě zájmu nám v takovém případě napište, poradíme se s Plzeňským krajem, jak to nejlépe zorganizovat. Více informací podáme po uzavření přihlášek.

Podmínky účasti

 • Cílová skupina
  Cílovou skupinu tvoří studenti středních škol a druhého stupně základních škol, tedy účastníci, kteří v době konání akce nejméně dovrší 5. ročník ZŠ, případně primu 8-letého gymnázia, nejvíce dovrší 4. ročník střední školy (poslední ročník víceletého gymnázia).
  Pro účastníky zorganizujeme hromadnou návštěvu menzy za účelem oběda, svačinky a pitný režim budeme distribuovat v průběhu akce. V menze bude možnost si vybrat ze dvou jídel. Doporučujeme teplé jídlo z menzy, která splňuje stejná kritéria jako jiné školní jídelny. Jako základní stavební prvky budou využity součástky a stavebnice, zakoupené z grantových prostředků.
  Vyrobené modely robotů jsou použity ve výuce a například prezentovány na akci Dny vědy a techniky ve stanu katedry kybernetiky. Účastníci se mohou sami podílet na této akci a prezentovat svoji práci. Uvažujeme o dlouhodobější spolupráci především se školami, které o to budou mít zájem (odpolední kroužek několikrát za pololetí).
 • Ostatní účastníci
  Protože si myslíme, že hrát si lze v každém věku, neradi omezujeme účast na soustředění. V letošním roce jsme omezeni pravidly grantové podpory. Každou žádost, která bude mimo uvedenou cílovou skupinu, budeme posuzovat individuálně v rámci možností spolupořadatelství s Plzeňským krajem.
 • Hardwarová výzva a výzva „vlastní robot“
  Momentálně pozastavujeme nabídku výzvy hardwarové (stavba složitějšího robota) a výzvy vlastní robot. Vzhledem k velkému zájmu a vysokému počtu účastníků je možno soustředění lektorsky zajistit pouze s jedním hromadným typem stavebnice pro všechny. Zvažujeme však vyšší úroveň soustředění pro opakované (především vícekrát) a velmi zdatné účastníky. To by probíhalo jako druhý běh a pravděpodobně na platformě Raspberry Pi, pracovní název Campo Lampone. V případě zájmu o tento druhý běh nám dejte vědět.
 • Upozornění
  Budeme se snažit vyhovět všem zájemcům, ovšem v rámci našich možností. Může se stát, že nebudeme moci automaticky přijmout všechny zájemce.

Jakékoli dotazy nebo připomínky posílejte prosím na naši e-mailovou adresu

campardu@kky.zcu.cz