Přihláška pro rok 2018  : CampoArduino2018-prihlaska.

Pokud se hlásíte s kamarádem nebo kamarádkou, uveďte jeho nebo její jméno, pokud s ním nebo s ní chcete být ve dvojici. Důležitá část přihlášky je podpis, kterým souhlasíte s tím, že fotografie a videa vzniklé během letní školy budou použity pro další propagaci příštích ročníků i katedry samotné. Proto musí přihlášku odevzdat všichni účastníci. Přihlášku můžete zaslat předběžně elektronicky, ale pro administrativní potřeby budeme v každém případě potřebovat podepsaný originál. Podepsanou přihlášku odešlete elektronicky na naši e-mailovou adresu (campardu@kky.zcu.cz). Přihlášku v listinné podobě stačí dodat první den soustředění, ale můžete ji samozřejmě poslat na adresu katedry (viz kontakty), případně osobně organizátorům.

Předběžný termín pro odevzdání přihlášek účastníků bude pátek 15.6.2018 nebo při naplnění kapacity. Kapacita je bohužel omezena. V případě potřeby si vyhrazujeme právo provést výběr a některé přihlášky zamítnout. Pro potřeby organizačních záležitostí prosíme u účastníků do 18 let na kontakt i (nebo především) na někoho z rodičů.

V letošním roce bude opět pouze jedna varianta stavebnic. O tom, zda to bude některá z minulých (Tank, Zumo nebo mBot) nebo nějaká nová, bude teprve rozhodnuto. Rozdělení do dvojic proběhne první den letní školy, bereme v úvahu informace uvedené v přihláškách.

Účastnický poplatek činí opět 500,- Kč, částka bude vybírána první den soustředění v hotovosti. Tato částka platí pro účastníky z cílové skupiny (min. ukončená 5. třída ZŠ, max. ukončený 4. ročník střední školy nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia) a při práci ve dvojici s jiným účastníkem. Pro ostatní případy (starší či mladší účastníci, účastníci s doprovodem) se může stát, že z důvodu maximálního využití kapacity a vzhledem k velkému zájmu budeme (neradi) muset účast omezit nebo zpoplatnit vyšší částkou, která bude lépe odpovídat vynaloženým nákladům. Více informací podáme po uzavření přihlášek.

Podmínky účasti

 • Cílová skupina
  Cílovou skupinu tvoří studenti středních škol a druhého stupně základních škol, tedy účastníci, kteří v době konání akce nejméně dovrší 5. ročník ZŠ, případně primu 8-letého gymnázia, nejvíce dovrší 4. ročník střední školy (poslední ročník víceletého gymnázia).
  Pro účastníky zorganizujeme hromadnou návštěvu menzy za účelem oběda. Bude možnost si vybrat ze dvou jídel a jídla si budou účastníci platit ze svého. Je třeba počítat s tím, že účastníci nejsou studenty ani zaměstnanci ZČU a platí tedy plnou cenu oběda (samotné jídlo se pohybuje mezi 60-90 Kč), takže je třeba s touto částkou počítat. Doporučujeme teplé jídlo z menzy, která splňuje stejná kritéria jako jiné školní jídelny. Pitný režim nebude hromadně organizován (každé dítě má jiné preference), dejte proto každý den dětem láhev s pitím. Jako základní stavební prvky budou využity součástky a stavebnice, zakoupené z grantových prostředků.
  Vyrobené modely robotů jsou použity ve výuce a například prezentovány na akci Dny vědy a techniky ve stanu katedry kybernetiky. Účastníci se mohou sami podílet na této akci a prezentovat svoji práci. Uvažujeme o dlouhodobější spolupráci především se školami, které o to budou mít zájem (odpolední kroužek několikrát za pololetí).
 • Ostatní účastníci
  Protože si myslíme, že hrát si lze v každém věku, nechceme nijak jinak omezovat účast na soustředění. Je třeba však dodržet základní podmínky, například nemůžeme dávat pozor na mladší, méně samostatné děti, ty by musely přijít s doprovodem. Horní hranice věku není omezena vůbec. V tomto případě však budeme vybírat účastnický poplatek, který bude stanoven individuálně a který bude sloužit k pokrytí nejnutnějších nákladů spojených s organizací soustředění.
 • Hardwarová výzva a výzva „vlastní robot“
  Momentálně pozastavujeme nabídku výzvy hardwarové (stavba složitějšího robota) a výzvy vlastní robot. Vzhledem k velkému zájmu a vysokému počtu účastníků je možno soustředění lektorsky zajistit pouze s jedním hromadným typem stavebnice pro všechny. Zvažujeme však vyšší úroveň soustředění pro opakované (především vícekrát) a velmi zdatné účastníky. To by probíhalo jako druhý běh a pravděpodobně na platformě Raspberry Pi, pracovní název Campo Lampone. V případě zájmu o tento druhý běh nám dejte vědět.
 • Upozornění
  Budeme se snažit vyhovět všem zájemcům, ovšem v rámci našich možností. Může se stát, že nebudeme moci automaticky přijmout všechny zájemce.

Jakékoli dotazy nebo připomínky posílejte prosím na naši e-mailovou adresu

campardu@kky.zcu.cz