Mezní termín pro podání přihlášky na CampoArduino 2015 byl posunut na 30. 6. 2015.